Ydelser

Hos Nordic Solution Partner udarbejder vi en 100% uvildig og grundig analyse indenfor alle processer og arbejdsgange i forbindelse med det daglige arbejde inden for transport og lager. Vi gennemgår alle processer fra A til Z og får alle kvalitetskrav med i en tenderproces. På den måde sikrer vi, at kvaliteten i vores ydelse som minimum er på samme niveau som i det setup, kunderne kommer fra.

Tenderproces

Igennem en tenderproces får virksomheden:

  1. Foranalyse
  2. Indhentning og udarbejdelse af data til materialet
  3. Tenderforløb
  4. Afholdelse af transportørmøder
  5. Statusrapporter
  6. Løsningsforslag på alle markeder
  7. Implementering
  8. Udfærdigelse af kontrakt og SOP’er
  9. Opfølgning og sparring igennem hele aftaleperioden, som en del af aftalen (Nordic Solution Partner står på mål for aftalen).

8-12 ugers forløb

Excel ekspertise

Hos Nordic Solution Partner tilbyder vi en bred vifte af forskellige ydelser indenfor Excel og databearbejdning. Disse inkluderer: Strukturering og bearbejdning af data. Analyse af data. Scenarie- og cost/benefit analyser. Udvikling af tilbudsberegnere. Ad hoc-opgaver.

Har I fx en række tilbud fra forskellige leverandører, eller overvejes det at rykke produktionen til en ny lokation? Vi gennemanalyserer alle scenarier og leverer et overblik der gør, at den endelige beslutning bliver taget på et grundlag, hvor alle aspekter er oplyst.

Løbende pr. opgave

Fakturakontrol

For nogen vil fakturakontrol ofte være en hurtig gennemgang uden øje for de enkelte detaljer. Vi tilbyder en grundig fakturakontrol indenfor alle typer indkøb.

Løbende pr. opgave

Processen og interne ressourcer

Processen varierer for den enkelte virksomhed afhængig af hvilke markeder optimeringsprocessen tager udgangspunkt i. Et normalt forløb varer mellem 8 og 12 uger og Nordic Solution Partner vil stå for 90% af arbejdet. Jeres virksomhed vil således kun forvente at skulle bruge 1-3 interne arbejdsdage, alt efter størrelsen på projektet.

Nordic Solution Partner vil løbende informere virksomhedens kontaktperson. Vi inddrager kontaktpersonen i de vigtige beslutninger, og når det er nødvendigt.

Vores proces >

No Cure – No Pay

Jeres virksomhed har alt at vinde ved at inddrage os. Vi tager kun betaling ud fra den besparelse vi finder frem til ud fra den løsning i vælger = No Cure – No Pay.

Nordic Solution Partner yder uvildig rådgivning. Vi sidder på jeres side af bordet og er 100% uafhængige af leverandørerne på markedet. Vi har kun dine interesser for øje, og det er 100% jer som tager den endelige beslutning – uanset hvilken løsning I vælger, og der betales kun, såfremt der opnås dokumenteret økonomisk gevinst for jeres virksomhed.

WMS-løsninger

Nordic Solutions Partner samarbejder med Apport Systems A/S, som har optimeret lagerlogistikken for virksomheder over hele Skandinavien siden 2000.

Fundamentet er et stærkt WMS, men det er vores fokus på mennesker og forandringsprocesser, som gør forskellen.

Mere information om WMS-løsninger

Lageranalyser

Lagerlogistik findes i alle virksomheder med lagre og det spiller en betydelig rolle for virksomhedens lønsomhed.

Vi vil på en enkel og tydelig måde, vise hvad lagerlogistik er, og hvilket fantastisk udviklingspotentiale man har, hvis logistikken forbedres på den rigtige måde.

Mere information om IWS lageranalyse

Gennemsigtighed

Ingen skjulte omkostninger, ingen ekstra tillæg. Vi sikrer, at I får ydelserne til de aftalte priser.

Markedsindsigt

Vi kender markedspriserne på de forskellige produkttyper indenfor transport og lager og den markedsindsigt har jeres virksomhed mulighed for at profitere af.

100% uvildig

Nordic Solution Partner er jeres samarbejdspartner og sidder for jeres ende af bordet.

Står på mål for aftale

Nordic Solution Partner står på mål for aftalen i hele aftaleperioden, som er indgået med transportøren.

Transporttyper

Vejtransport
Vejtransport
Søfragt
Søfragt
Luftfragt
Luftfragt
Pakker
Pakker
Kurer
Kurer