Referencer

Vi har igennem årene hjulpet mange virksomheder med en optimering af deres transport- og lageromkostninger. Nedenfor har vi samlet nogle udvalgte kundereferencer.

Ishøj Hegn

ISHØJ HEGN blev kontaktet af Nordic Solution Partner, som tilbød os hjælp til at reducere vores transportomkostninger. Vi havde selv en fornemmelse af, at vi havde gode aftaler i forhold til import af varer fra flere europæiske lande, men at der var lidt mere at komme efter, når det gjaldt indenrigstransporter. Da vi stod overfor en flytning af firmaet til nyt domicil i Ishøj, havde vi ikke kapaciteten til selv at gennemføre en transportoptimering her og nu, så vi tog imod tilbuddet, hvilket vi bestemt ikke har fortrudt.

På resultatsiden har vi fået kontrakter på både import og indenrigstransporter, der er bedre end hvad vi selv kunne have forhandlet os frem til. Den tid og professionalisme som Nordic Solution Partner har lagt i opgaven, kombineret med de kompetencer de råder over, har gjort forskellen. Med forholdsvis lille indsats fra vores side af, har Nordic Solution Partner kunnet udarbejde et professionelt udbudsgrundlag, samt indhente og forhandle priser, inden vi igen var på banen til de afsluttende forhandlinger.

Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Nordic Solution Partner.

Peter Salung Bagger – CEO, ISHØJ HEGN A/S

Dantoy

I slutningen af 2017 ønskede vi hos Dantoy A/S en gennemgang af vores fragtaftaler. Vi var interesseret i at vide, om vi lå det rigtige sted i forhold til samarbejde, leveringssikkerhed og pris. Da vi havde mange forskellige samarbejdspartnere, var det også et mål at få et fåtal af samarbejdspartnere, så vi kunne blive en større samarbejdspartner hos den enkelte transportør.

Nordic Solution Partner udførte denne opgave meget professionelt, og det viste sig, at vi med fordel kunne beholde og udbygge samarbejdet med en af vores eksisterende transportører, samtidig med vi fik optimeret vores aftale på flere punkter, herunder kvalitet, service og økonomi. Dette er helt klart Nordic Solution Partners fortjeneste.

Vi er rigtig glade for det stykke arbejde, Nordic Solution Partner har ydet for os og kan anbefale dem til andre firmaer, der ønsker en gennemgang af deres transportaftaler, hvor det ikke kun handler om økonomi.

March Andre Højbjerg Matthiasen – CEO, Dantoy A/S

Nikostine

Nikostine ApS blev anbefalet af Dantoy A/S, som er én af vores gode leverandører, at tage kontakt til Nordic Solution Partner for at drøfte optimering af vores fragtaftaler, både med hensyn til kvalitet og pris.

Efter en behagelig introduktion, startede vi transportudbud i november 2018. Forløbet med orienterende møder og opfølgning på mail var professionelt og til vores fulde tilfredshed.

Udbuddet blev afsluttet i starten af 2019 med det resultat, at vi fik 2 nye transportører med bedre kvalitet og billigere priser.

Vi kan varmt anbefale Nordic Solution Partner til andre virksomheder, som ønsker at optimere deres fragtaftaler.

Ulrik Hald – Direktør og ejer, Nikostine ApS

Unoliving

Unoliving har oplevet en stor vækst siden starten i 2012. Det stiller store krav til vores logistikløsninger på tværs af markeder. Den strategiske betydning for virksomhedens fremtidige vækstpotentiale gjorde, at vi i 2018 indgik en aftale med Nordic Solution Partner.

Nordic Solution Partner kortlagde vores forskellige servicebehov og indhentede efterfølgende tilbud fra forskellige transportører. Vi fik igennem hele forløbet kompetent sparring og rådgivning. Man udviste desuden stor fleksibilitet i forhold til forskellige problemstillinger, der opstod i løbet af projektet. Projektet udmøntede sig i indgåelse af nye aftaler på samtlige logistikområder, inkl. en ikke ubetydelig besparelse samt en forbedring af kvaliteten på de forskellige områder.

Vi kan kun anbefale Nordic Solution Partner, som har ageret yderst professionelt både som sparringspartner og konsulent.

Rasmus Billleschou Krath – Kom. Direktør & Partner, Unoliving A/S

Promovec

Hos Promovec har vi tidligere brugt en del tid på at koordinere og indhente priser på fragt, når vi har sendt varer rundt i verden – både i den danske og i den kinesiske organisation.  

Efterhånden, som vores aktiviteter er steget – og dermed også den tid, vi bruger på at koordinere fragt – talte vi om, at vi gerne ville samle vores fragt for på den måde også at kunne få bedre fragtpriser.

Så da Nordic Solution Partner kontaktede os, var timingen helt perfekt. Vi indledte et samarbejde omkring samling af fragtleverandører og prisreduktion. Og som ekstra bonus har vi også lært meget omkring vores forretning og fået en sparringspartner på fragt og systemer.

Vi kan derfor helt sikkert anbefale andre et samarbejde med Nordic Solution Partner.

Rene N. Pedersen – Chief Operations Officer, Promovec A/S

Mobilex

Da vores fragtbehov og derved fragtudgifter har været stødt stigende gennem en årrække, fandt vi det interessant at få kigget nærmere på vores samlede fragtaftaler. Vi indgik en aftale med Nordic Solution Partner som udarbejdede en transporttender og indhentede tilbud fra forskellige transportører. Nordic Solution Partner håndterede opgaven meget professionelt, og det viste sig med de indkomne tilbud, at vi med fordel kunne udbygge samarbejdet med eksisterende transportører samt indgå aftaler med nye. Vi opnåede en fornuftig besparelse samtidig med, at vi også har bibeholdt fokus på kvalitet og service. Vi kan kun anbefale Nordic Solution Partner som gennem hele processen har ydet en professionel og effektiv indsats.

Thomas Nygaard Christensen – Direktør, Mobilex A/S

Liniex

Vores virksomhed Liniex A/S, er en virksomhed i stor vækst gennem de seneste år, hvor fokus har været på salg til vores kunder i Norden. Væksten har medført en stigende omkostning forbundet med vores eksterne lager og transportaftale. Derfor valgte vi, gennem anbefalinger, at kontakte Nordic Solution Partner, da vi havde brug for en specialist, som kunne samle et overblik på alle vores aftaler med de forskellige samarbejdspartnere vi benytter. Processen medførte en flot besparelse på vores aftaler, selvom vi valgte at blive hos vores nuværende samarbejdspartnere, uden ændringer i dagligdagen. Selve processen har været utrolig konstruktiv med både Nordic Solution Partner og de transportører, som har været involveret i processen. Nordic Solution Partner udførte opgaven med stor diskretion og kompetence, og vi fik bekræftet, at vi nu har de rette priser og samarbejdspartnere til en virksomhed i fortsat vækst. Stor tak og vores bedste anbefaling til Nordic Solution Partner, som gør det muligt, at være endnu mere konkurrencedygtig, i et i forvejen konkurrencepræget marked.

Morten Li-Nielsen – Co-owner, Liniex A/S

konfAir

Vi har ikke tidligere haft vores transport-setup i udbud, så da vi i slutningen af 2019 blev kontaktet af Nordic Solution Partner, valgte vi at sige ja.

Selvom vi var af den overbevisning, at vores eksisterende samarbejdspartnere leverede det bedste produkt til os, så vi det som en god mulighed for at udfordre, om det var muligt at finde forbedringer.

Nordic Solution Partner gik til opgaven meget professionelt og med stort engagement. Alt blev gået grundigt igennem, og alle muligheder blev overvejet. Efter gode forhandlinger med Nordic Solution Partner ved bordenden, endte valget til sidst med, at vi fortsatte med de eksisterende samarbejdspartnere – og vi fik en rigtig god besparelse med via Nordic Solution Partners medvirken.

Det har været en lærerig og spændende proces, og vi kan kun give Nordic Solution Partner vores bedste anbefalinger.

Christian Alstrup – CEO / Dorthe Stoltze Kristiansen – Indkøb/Logistik, konfAir A/S

Tencate

Som en del af virksomhedens strategi har vi de seneste år valgt at lægge opgaver og projekter ud af huset til konsulenter som har en god og professionel tilgang og indsigt i det område som ønskes belyst. Her henvendte Nordic Solution Partner sig uopfordret på det rigtige tidspunkt med ønske om at gennemgå vores fragtrater på både sø, luft og landtransport – Express og alm. daglig transport.
Vi var af den overbevisning, at vores samarbejde med eksisterende leverandører var godt og til den rigtige pris, og ville gerne fortsætte med dem, da vi håndterer varer, der kræver udførselstilladelse og skal afskrives igennem toldkontorer.
Nordic Solution Partner satte det hele op ud fra foregående års befragtning og ud fra dette blev 3 leverandører udvalgt til en samtale til en gennemgang af et fremlagt tilbud.
Samtalen var ikke en forhandling men mere en præcisering og afstemning af forventninger til hinanden og en på nogen punkter lille tilretning.
Uden pres fik vi så lov til at vælge den leverandør vi følte, vi var mest fortrolige med – og det var ikke den billigste, men besparelsen var stor og vi er overbeviste om, at denne havde vi ikke fået hjem selv, grundet alle de termer, man opererer med indenfor branchen.
En yderst professionel og behagelig tilgang til opgaven og dermed kan vi klart anbefale andre at benytte sig af Nordic Solution Partner.

Jesper Qvist – Supply Chain Manager, Tencate Advanced Armour A/S

Nordiq

Nordiq A/S har gennemført et transportudbud i samarbejde med Nordic Solution Partner, med det formål at tilsikre Nordiq A/S de helt rigtige markedspriser på transportomkostningerne, uden at gå på kompromis med kvalitet og service. Selve processen har været professionelt håndteret af Nordic Solution Partner og vi har opnået vores mål i en proces, som er foregået gnidningsfrit, reelt og loyalt overfor for Nordiq A/S og transportørerne. Det er tredje gang, at Nordic Solution Partner har gennemført et transportudbud for os, og vi kan varmt anbefale et sådan forløb til andre virksomheder.

Peter Larsen – CEO/Ejer, Nordiq A/S

Roliba

Da transportbranchen i de senere år har tilført os flere gebyrer og tillæg på trods af vores stigende fragtmængde, besluttede vi at området skulle gennemgås.

Ud fra kriterierne, kendskab til branchen, kemi og referencer faldt valget på Nordic Solution Partner.

Vi har absolut ikke fortrudt valget af Nordic Solution Partner, hvorfor vi kan give vores bedste anbefalinger.

Sebastian Danker – Indkøbsansvarlig, Roliba A/S

Nordic Solution Partner gennemførte et transportudbud for os. Vi ønskede et udbud, da vores nuværende leverandør havde hævet priser og tillæg markant. Det kan være meget svært at gennemskue markedet og de betingelser, man faktisk kan opnå.

Derfor ønskede vi at entrere med et professionelt firma, der kendte markedsvilkårene og havde fingeren på pulsen.

Vi er meget glade for den professionelle og ordentlige måde det hele blev gennemført på. Selve processen og resultatet var virkelig godt for os. Vi fik den leverandør vi ønskede. Med gode vilkår og en besparelse på flere hundrede tusinde kroner. Et resultat vi aldrig selv kunne have opnået.

Jan H. Locher – Direktør og ejer, Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Nü

Vi har igennem de sidste 2 år gennemført en intern kampagne, som gik på at få vendt og drejet samtlige udgifter og arbejdsgange vi havde i huset, med det ene formål at optimere og sikre at vores aftaler var til konkurrencedygtige priser og passede til de forskellige opgaver.

På transportdelen fandt vi hurtigt ud af, at vi er en lille brik i et stort spil, derfor kontaktede vi Nordic Solution Partner, som i den grad hjalp os med langt bedre aftaler, end vi selv kunne forhandle os frem til.

Det er nu 2. gang vi har brugt Nordic Solution Partner, og vi kan varmt anbefale dem til andre firmaer, som ønsker en god og professionel gennemgang af deres transportaftaler.

René T. Jensen – CEO, NÜ Denmark A/S

Trendyliving

Med transportomkostninger som én af vores helt store poster, blev der indgået aftale med Nordic Solution Partner med henblik på at analysere vores krav og ønsker.

Vi har igennem hele processen oplevet professionelt engagement, punktlighed og effektivitet. Processen har forløbet uden forstyrrelser til vores daglige opgaver og Nordic Solution Partner har løst opgaven meget selvstændigt. Selve resultatet blev en rigtig flot besparelse uden at gå på kompromis med nuværende setup, et resultat vi gennem årene ikke selv har kunnet få effektueret. Nordic Solution Partner får de bedste anbefalinger herfra.

Jacob Friis-Christensen – CEO/Ejer, Trendyliving A/S

Muubs

Vi havde indtrykket af, at vores fragtaftaler var med de rette samarbejdspartnere til konkurrencedygtige vilkår.

Men med en professionel og udførlig tilgang fik Nordic Solution Partner åbnet op for nye muligheder og betydelige besparelser.

Vi kan varmt anbefale at gøre brug af deres ekspertise og store markedskendskab.

Anders Kops Kristensen – Indkøbschef, Muubs A/S

Wica

Vores tilgang til udbudsprocessen var at få en professionel gennemgang af vores transportaftaler, og derefter en veltilrettelagt tilbudsfase – og her blev vores forventninger i den grad indfriet. Vi brugte meget kort tid på at levere data til Nordic Solution Partner, da de selv kunne indhente fragtdata fra vores leverandører, hvilket gjorde hele processen meget let og smertefri. Resultatet blev en fornuftig besparelse og en konsolidering af vores aftaler, hvilket har gjort vores daglige arbejde med transport nemmere.

Louis Danielsen – Indkøbschef, Wica Systems A/S

Acton

Som en del af en større oprydning og gennemgang af samtlige udgifter i firmaet, valgte vi at lade Nordic Solution Partner stå for transportdelen.
Vi syntes selv, at vi var okay med på priserne, men har måttet sande at det var en god idé, at lade mere erfarne folk kigge på det.
Fra start til slut har det været en fornøjelse at samarbejde med Nordic Solution Partner, og jeg giver dem derfor mine varmeste anbefalinger.

Thomas M. Davidsen – CEO, Acton A/S