En grundig proces – med minimalt tidsforbrug for jer

Hos Nordic Solution Partner hjælper vi vores kunder med en effektivisering af transportaftalerne. Selve processen vil variere for den enkelte virksomhed, afhængig af hvilke markeder optimeringsprocessen tager udgangspunkt i. Et normalt forløb vil have en varighed på 10 til 12 uger, og Nordic Solution Partner vil stå for 90% af arbejdet. Jeres virksomhed vil derfor kun skulle forvente at bruge 1-2 interne arbejdsdage, alt efter størrelsen på projektet. I vores procesmodel har vi skitseret et typisk forløb frem mod en optimering af jeres aftaler.

Processen

Servicekrav

Gennemgang af logistik setup

Analyse

Materiale til udbud

Møde

Gennemgang af materialer og godkendelse

Udsendelse af udbudsmateriale

Udbud

2 uger

Beregninger

Detaljeret tilbagemelding til alle transportører

Udbud – justering

1 uge

Revideret beregning

Udarbejdelse af statusrapport

Møde

Gennemgang af tilbud og udvælgelse

Afholdelse af møder med tranportører

Udbud – Final justeringer

Endelig beregning

Løsningsforslag

Rapport præsenteres
Beslutning af fremtidig setup – Kundens valg!

Aftale / Kontrakter

Opstart af nye aftaler

No Cure – No Pay

Opfølgning i hele aftaleperioden !!

NSP

Samlet tid
10-12 uger

Kunde

Samlet tid
1-2 dage

Download procesmodel >

Transporttyper

Vejtransport
Vejtransport
Søfragt
Søfragt
Luftfragt
Luftfragt
Pakker
Pakker
Kurer
Kurer